Risskov Bilferie har Norges beste priser på hotell og hotellpakker

OK

Forsikring

Vi anbefaler

Reiseforsikring 

Vi anbefaler at dere tegner en reiseforsiking innen avreise som dekker sykdom og hjemtransport i løpet av ferien. En reiseforsikring kan tegnes for en enkel ferie eller et helt år og kan bestilles hos Europeiske på www.europeiske.no eller telefonnummer 21 49 50 00.

Er du på reise i EØS-området og Sveits, betaler den norske stat opphold på offentlig sykehus, samt helsekostnader som måtte påløpe i det offentlige helsevesenet i oppholdslandet. Utgiftene dekkes etter oppholdslandets lovgivning – ikke etter norsk lov. For å ha disse rettighetene må du kunne dokumentere ditt medlemskap i norsk folketrygd. Derfor bør du ha med deg europeisk helsetrygdekort. Dette kan du bestille her www.helfo.no  eller ring 815 70 030.

Sykeavbestillingsforsikring

For å sikre dere innen avreise anbefaler Risskov Bilferie at dere tegner vår sykeavbestillingsforsikring, som dekker i tilfelle av sykdom eller innbrudd hos den reisende eller nærmeste familie.

Sykeavbestillingsforsikringen skal tegnes for alle de reisende på bookingen, og skal bestilles sammen med reisen eller innen betalingen av reisen. Ved kjøp av en sykeavbestillingsforsikring skal alle deltagernes navn opplyses.

Dekning

En sykeavbestillingsforsikring sikrer refundering av hele reisens pris (ekskl.. ekspedisjonsgebyr og forsikringspremie) i tilfelle av: Sykdom eller død hos den forsikrede selv eller nærmeste familie, Brann eller innbrud på forsikredes bolig, Oppsigelse av den forsikredes jobb, Opphør av samliv eller skilsmisse, Kaskoskader på den forsikredes bil som er oppstått den siste uken før avreise.

Oppstår et av ovenstående tilfelle skal du straks kontakte oss på telefonnummer 32 82 90 00 innenfor våre åpningstider eller sende en e-mail til info@risskov.no 

Forsikringen dekker frem til avreise fra hjemmet, og avbestilling skal foretas innen avreise. I tilfelle avbestilling skal dokumentasjon i form av legeerklæring, politirapport e.l. sendes til Risskov Bilferie, før reiseomkostningene kan refunderes.

I tilfelle av en reisendes død eller sykdom, kan opptil 7 andre forsikrede reisedeltagere avbestille oppholdet sitt. 

Ved sykdom eller død hos nærmeste familie forstås familie som ektefelle eller partner, barn, stebarn, barnebarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, svigerforeldre, søsken, stesøsken, besteforeldre, svigerinne og svoger.

Ønsker dere sykeavbestillingsforsikring?

Dere kan bestille forsikringen samtidig med hotelloppholdet deres. Har dere allerede bestilt et opphold, kan dere ringe til oss på telefonnummer 32 82 90 00 innenfor våre åpningstider eller sende en e-mail til info@risskov.no innen dere betaler for oppholdet.