Risskov Bilferies reisebestemmelser

Reisemål
Betaling

Betaling

Gavekort

Reisebestemmelser

Bestilling

Bestilling kan skje på telefon eller online. Det pålegges et ekspedisjonsgebyr på kr. 85,-. Ønskes reisepapirene tilsendt med post oppkreves samlet et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-. Vil du motta reisepapirene i posten blir det et tilleggsgebyr på 30,-. Ved bestilling godkjennes våre Reisebestemmelser.

Særønsker

Særønsker fra dere (f.eks. allergi, vegetarmeny, gangbesvær etc.) prøver vi å imøtekomme som best vi kan. Risskov Bilferie kan allikevel ikke garantere at slike ønsker oppfylles og kan heller ikke gjøres ansvarlig for at disse ikke blir oppfylt. Så lenge det er betalt ekstra for disse særønskene, garanterer Risskov Bilferie for disse.

Faktura

Når oppholdet er endelig bekreftet, mottar du en faktura. På denne fakturaen fremgår alle ytelser som er inkludert i det bestilte oppholdet: deltagerantall, rom og forpleining. Disse opplysningene meddeles hotellet innen ankomst. Øvrige ytelser skal betales direkte på hotellet f.eks. miljøavgift og kurskatt. Flere hoteller ber om et depositum eller kreditkortopplysninger ved ankomst til bruk for avregning av tilleggskjøp under oppholdet. Vennligst kontroller alle opplysningene før du betaler og legg merke til betalingsdatoen.

Voucher

Sammen med fakturaen mottar du en voucher. Denne skal du ta med til hotellet og avlevere i resepsjonen ved ankomst. Hvis du ikke har den med, kan hotellet i prinsippet avvise deg. På voucheren står dessuten hotellets adresse og oppholdets innhold.

Forpliktelser

Før dere betaler, vær vennlig å lese beskrivelsen av hotellet på vår hjemmeside så dere vet hva oppholdet inneholder. F.eks er enkelte av våre hotell kun med sluttrengjøring og noen steder skal dere betale miljø-eller kuravgift direkte på hotellet. Alle våre priser er i norske kroner (NOK) pr. person i delt dobbeltrom. Barnerabatter trer først i kraft ved 2 fullt betalende voksne på rommet og barnets alder ved ankomst skal inntastes. Enkeltrom bookes kun mot et ekstra tillegg. Hvis det står "3 retters meny/buffet" bestemmer hotellet hva som skal serveres.

Husk sykeavbestillingsforsikring

Vi anbefaler å tegne en sykeavbestillingsforsikring, som sikrer dere reisens pris refundert (ekskl. ekspedisjonsgebyr og forsikringsgebyr), og dekker avbestilling i tilfelle akutt oppstått legedokumentert sykdom, dødsfall (inkl.nærmeste familie) eller ulykkestilfelle som innbrudd og brann hos reisedeltageren selv. Forsikringen dekker frem til avreisedagen fra hjemmet. Avbestilling skal straks foretas til Risskov Bilferie og tilhørende dokumentasjon skal i alle tilfelle fremlegges, f.eks. legeerklæring, politirapport el. lignende. Utgifter til dette er for egen regning. Avbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling av reisen eller senest innen oppholdet betales. Avbestillingsforsikring koster kun 6 % av oppholdets pris. Dvs. at et opphold til kr. 1000 kun koster kr. 60 i forsikring. 

Betaling

Bestillingen er bindende når betaling er gjennomført til Risskov Bilferie. Betalingsfristen vil fremgå av fakturaen. Den vil i være 5 dager etter godkjennelse av oppholdet. Er det kort tid til avreise blir betalingsfristen justert deretter. Ved reiser til mere enn kr. 8.000 kan et depositum på 20% avtales, og resten av beløpet skal deretter innbetales 45 dager før avreise. Betalings-instruksjonene står i følgebrevet som sendes sammen med bestillingen. Vi sender ikke kvittering for mottatt betaling, men kontakter dere hvis betalingen ikke er skjedd innen tidsfristen. Husk å påføre bookingnummer på alle innbetalinger. Dere kan også velge å betale online på www.risskov.no. Her kan dere betale med Visa og Mastercard. Legg merke til at kortutsteder oppkrever et gebyr i overensstemmelse med gjeldende regler (gebyret vises innen betalingen gjennomføres). Kredittkortbetalingen kan også foretas ved å ringe til oss på tlf. 32 82 90 00. Vi tar de samme gebyrene ved betaling via telefon. Ved kredittkortbetaling sender vi kvittering per mail. Det er viktig at dere husker å påføre bookingnummeret på betalingen deres. Ved betaling aksepterer dere våre reisebestemmelser.

Ankomst og avreise

Ankomst- og avreisetidspunkter, samt kjøreveiledning, finner dere under det bestilte hotellet på vår hjemmeside: www.risskov.no. Ankomst til destinasjonen senere enn kl. 18.00 avtales dagen før ankomst direkte med hotellet. Telefonnummeret finnes på den medsendte voucheren.

Avbestilling og endringer

Det er ikke angrerett på kjøp av reiser og bestillingen er bindende når fakturaen fra Risskov Bilferie er mottatt. Ved avbestilling av en eller flere deltagere refunderer vi i henhold til følgende bestemmelser:

- Ved mer enn 30 dager før ankomst refunderes 80 % av reisens pris. Ekskl. gebyrer

- Fra 8 til 29 dager før ankomst refunderes 50 % av reisens pris. Ekskl. gebyrer

- Fra 0 til 7 dager før ankomst kan Risskov Bilferie ikke refundere oppholdet. Ekskl. gebyrer

Ved avbestilling av 0 til 7 dager skal dette skje skriftlig til Risskov Bilferie. Endring av booking kan skje inntil 8 dager før avreise og medfører et endringsgebyr på kr. 240 pr. endring. Endringer etter dette er ikke mulig, så vær derfor oppmerksom på at reiseperiode og deltagerantall er korrekt ved bestilling. Bestillingskoden kan ikke legges til eller endres etter at faktura er betalt.

Ønsker dere færre rom eller færre deltagere, behandles denne delen av bookingen som en annullering.

Arrangørens ansvar

Risskov Bilferie er ansvarlig for å gjennomføre reisen i henhold til avtalebekreftelsen. Risskov Bilferie er dog ansvarsfri for mangler, endringer og/eller avlysninger p.g.a. force majeure eller force majeure lignende hendelser, dvs. hendelser som arrangøren ved avtalens inngåelse ikke har hatt mulighet for å forutse, unngå eller avverge. Risskov Bilferie påtar seg f.eks. intet ansvar for endringer eller forsinkelser som følge av avtalebrudd, tekniske problemer med bilen, værforhold mm. som er utenfor Risskov Bilferies kontroll. Endringer i forbindelse med disse forholdene vil være sidestilt med normale endringsforbehold. Risskov Bilferie og hotellet påtar seg intet ansvar for gjesten under oppholdet, på samme måte som det ikke er noen forsikringsdekning for gjesten eller dennes eiendeler. Dere er forpliktet til å følge hotellets regler. Brytes hotellets regelverk, er Risskov Bilferie ikke ansvartlig for evt. omkostninger som kan bli pålagt dere.

Prisendring

Risskov Bilferie forbeholder seg retten til å endre prisene på våre hjemmesider fra dag til dag. Vi yter dessuten ingen prisgaranti på vårt tilbud, dog bestreber vi oss på å veilede kundene i forbindelse med tilbud.

Reiseforsikring

Risskov Bilferie anbefaler dere å undersøke om familie/husstandsforsikring deres dekker sykdom, hjemtransport og bagasje, når dere reiser utenfor Norge. Vi anbefaler at dere tegner en reiseforsikring og vi påtar oss intet ansvar for manglende forsikringsdekning. Europeisk Reiseforsikring er et sted hvor dere kan tegne forskjellige typer spesialforsikringer.

Husk helsetrygdekort og pass

Er du på reise i EØS-området og Sveits, betaler den norske stat opphold på offentlig sykehus, samt helsekostnader som måtte påløpe i det offentlige helsevesenet i oppholdslandet. Utgiftene dekkes etter oppholdslandets lovgivning, ikke etter norsk lov. For å ha disse rettighetene må du kunne dokumentere ditt medlemskap i norsk folketrygd. Derfor bør du ha med deg Europeisk helsetrygdekort. Dette kan du bestille på www.helfo.no eller ringe 815 70 030. Reiser du til utlandet bør du også alltid ha med deg gyldig pass.

Vedrørende bilen

Husk bilens originale vognkort og alle andre papirer som hører til bilen, samt varseltrekant og sikkerhetsvest. I mange europeiske land er det dessuten et lovkrav om visse effekter i bilen. Dere bør derfor undersøke hvilke regler som gjelder for hvilke land. I visse land må man også betale veiskatt i form av et merke/oblat, som skal klistres på bilens frontrute, dette kan som regel kjøpes ved landegrensen. Veiskatt kan også inndrives ved kontant betaling underveis. Vær også oppmerksomm på at det i Tyskland og Italia er miljøsoner, hvor man må ha et obligatorisk miljømerke.

Ytelser som ikke blir brukt

Refunderes ikke.

Reklamasjon

Hos Risskov Bilferie bestreber vi oss alltid på at dere skal få en perfekt ferie. Skulle det være noe som dere ikke finner tilfredsstillende, skal dere alltid straks kontakte hotellet slik at de kan rette opp manglene med det samme. Hvis dette ikke hjelper, kontakt straks Risskov Bilferie slik at vi kan hjelpe mens dere fremdeles er på reisen. Venter dere til dere kommer hjem, har vi dessverre ikke mulighet til å forbedre opplevelsen deres. Er dere stadig utilfredse med behandlingen skal dere sende oss en mail med beskrivelse av hendelsen innen 2 uker etter hjemkomst. Vi videresender så denne klagen til hotellet med en forespørsel om en skriftlig redegjørelse. Basert på svaret fra hotellet tar vi en avgjørelse og gir dere beskjed om denne.

Gavekort

Gavekortet gjelder til kjøp av reiser på www.risskov-bilferie.dk og kan ikke ombyttes til kontanter. Gavekortet er gyldig i 36 måneder fra utstedelsesdato.

Angrer du på kjøpet av et gavekort, kan det refunderes av Risskov Bilferie innenfor 14 dager, såfremt gavekortet er ubenyttet.

Angreretten løper fra det tidspunktet du mottar gavekortet pr. post eller e-mail.

Ønsker du å annullere gavekortet vennligst kontakt vår Kundeservice på +45 70 22 77 17.

Gjeldende rett og domstol

Ethvert søksmål mot Risskov Autoferien AG avgjøres etter sveitsisk rett og behandles ved sveitsisk domstol eller voldgift. Behandlende rett er retten i Cham, Kanton Zug, Schweiz.

Risskov Autoferien AG Hinterbergstrasse 11, 6330 Cham, Sveits Tlf. 70 22 77 17, Handelsregister CH-170.3.035.097-7

Versjon 1.1.5 er oppdatert 07.01.20