Personvernregler

Personvernregler

Denne Personvernreglen er bestemt av Risskov Autoferien AG, hvorav RAAG er referert til som "vi", "oss" eller "våres" i denne Personvernreglen. Personvernreglen gjelder for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Om RAAG

RAAG selger primært kjør selv-ferier til destinasjoner i Europa. Våre kunder vil oppleve høy kvalitet til de beste prisene i markedet. Samarbeidspartnere må innse at vi effektivt kan avsette ledige kapasiteter. Kjør selv-ferier selges som leser reiser, med spesialavtaler og via Internett.

Som en del av vår virksomhet samler og innhenter RAAG personlige opplysninger med hensikt til det som er beskrevet i denne Personvernreglen. RAAG er dataansvarlig i forbindelse med behandling av personlige opplysninger for disse formålene.

Hvis du har spørsmål om denne Personvernreglen eller om vår behandling av dine personlige opplysninger, kan du kontakte oss her:

Risskov Autoferien AG

Hinterbergstrasse 17

6330 Cham

Schweiz

E-mail info@risskov.no

I forbindelse med GDPR-relateret saker vil PersondataSupport A/S fungere som vår EU-representant.

GapSolutions A/S

Uraniavej 6, 1.

DK-8700 Horsens

(+45) 8844 0808

Kontakt@gapsolutions.dk


Datasikkerhet er viktig for oss

Det er ansvarlig for oss å håndtere og innsamle personlige opplysninger som en del av bedriftens virksomhet, som er også avgjørende for våres forretningsmål og omdømme. Denne Personvernreglen forklarer hvordan dine personlige informasjon samles inn og brukes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner hos RAAG, og hvordan du får tilgang til dine personlige opplysninger.

Hva er personlige opplysninger?

Personlige opplysninger er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, blant annet ved et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er spesifikke for en bestemt persons identitet.

Hva slags personlige opplysninger behandler vi om deg og hvorfor?

De fleste opplysningene som vi samler inn om deg, vil bli brukt til ulike formåler i forbindelse med ditt kundeforhold og RAAGs virksomhet. De opplysningene som samles inn, kan variere avhengig av om du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner. Generelt vil det være informasjon om kundeadministrasjonen, leverandørstyringen samt informasjon om RAAGs rettigheter og forpliktelser.

Manglende personlige opplysninger fra din side kan bety at RAAG ikke kan oppfylle sine forpliktelser angående ditt kunde- eller leverandørforhold.

RAAG samler og behandler som utgangspunkt kun alminnelig personlige opplysninger. Ved bestilling av en reise kan det være nødvendig for oss å behandle sensitiv personlig informasjon i begrenset grad for å kunne levere den ønskede reisen til deg.

RAAG vil vanligvis samle inn de følgende opplysninger:

Opplysninger om våre kunder

Opplysninger som du gir oss når du bestiller en reise eller oppretter en reiseprofil med oss, slik som online via nettsiden eller ved å kontakte vårt kundeservice, inkludert kontaktinformasjon (fornavn, mellomnavn (s), etternavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse), bankinformasjon, informasjon som du oppgir til oss i forhold til dine spesielle preferanser på reisen (for eksempel informasjon om spesiell kosthold, trenger spesiell hjelp med handicap eller annen sykdom, etc.), medisinsk informasjon gitt av en lege, formålet med reisen, informasjon om statsborgerskap, bonuskortnummer, medlemskap av våre samarbeidspartneres foreninger, kontaktinformasjon på dine nærmeste, rekvisisjon (for profesjonelle eller behandlingsreiser) opplysninger som du gir oss om dine preferanser når det gjelder markedsføring eller kommunikasjon, samt opplysinger som du gir når du kontakter oss med et spørsmål for å rapportere et problem, eller kontakter oss i forbindelse med ditt kundeforhold med oss.

Opplysninger om våre kunder leverandører og samarbeidspartnere

Informasjon som du oppgir i forbindelse med inngåelse av en leverings- eller samarbeidsavtale, inkludert kontaktinformasjon (arbeid, jobbtittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse). Opplysninger som du oppgir om din preferanser i forbindelse med markedsføring eller kommunikasjon, samt informasjon som du gir når du kontakter oss med et spørsmål for å rapportere et problem, eller når du kontakter oss som en del av vårt samarbeid.

Hva bruker vi dine personlige opplysninger til?

RAAG behandler dine personlige opplysninger for å oppfylle de formålene som er nevnt nedenfor. Vær oppmerksom på at de oppgitte formålene, kategorier av opplysningene, mottakere av opplysningene eller behandling av opplysninger som gjelder ikke for alle tilfeller.

RAAG behandler eksklusivt dine personlige opplysninger i den grad det er nødvendig for din kunde, leverandør eller samarbeidsforhold (med tanke på eventuelle interesser i hvert enkelt tilfeller) eller i henhold til gjeldende lov.

Kundeadministrasjon

RAAG behandler dine personlige opplysninger i forbindelse med opprettelsen og kontinuerlig administrasjon av ditt kundeforhold med RAAG som en del av bedriftens virksomhet, inkludert bestilling av opphold, etc. og levering av våre andre produkter (f.eks. reiseforsikring), vedlikehold av våre kundeoppføringer, fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk mv. All statistikk og analyser er utarbeidet i anonym format og inneholder informasjon som kan ikke henføres direkte til deg som person.

Administrasjon av leverandør og samarbeidsforhold

RAAG behandler dine personlige opplysninger i forbindelse med administrasjonen av leverandør og/ eller samarbeidsforhold, hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller kontaktperson hos en leverandør eller samarbeidspartner som RAAG arbeider sammen med en del av bedriftens virksomhet, herunder opprettelsen av våres CRM registrer med informasjon om våre kontakt personer hos våres leverandører og samarbeidspartnere.

Overholdelse av gjeldende lover og regler

RAAG behandler dine personlige opplysninger i forbindelse med overholding av lover og regler som RAAG har underlagt i forbindelse med driften av selskapet eller for å oppfylle ulike rapporterings- eller opplysningsforpliktelser i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

RAAG tar hensikt til å sikre at alle personlige opplysninger som vi behandler er nøyaktig og oppdatert. Vi ber deg derfor alltid om å rette oss om eventuelle endringer i dine personlige forhold (for eksempel endring av adresse eller betalingsinformasjon) slik at vi kan sikre at dine personlige informasjon er alltid nøyaktig og oppdatert. Hvis du har opprettet en reiseprofil med oss, ber vi deg om å logge inn på profilen din og oppdatere eventuelle endringer.

Juririsk grunnlag for behandling av dine personlige opplysninger

RAAG behandler som utgangspunkt opplysninger om deg på et av de følgende grunnlagene: (1) Ditt samtykke, (2) inngåelse eller gjennomføringen av din kontrakt med RAAG, (3) hensynet til RAAGs juridiske interesser, dvs. formålene som er beskrevet ovenfor, (4) oppfyllelse av juridiske forpliktelser som er pålagt av RAAG, (5) beskyttelse av din eller annen persons vitale interesser, (6) behandling er nødvendig for at et rettslig krav kan fastlegges; gjøres gjeldende eller hevde som rett, og (7) behandling er nødvendig for å overholde RAAGs eller dine arbeids-, helse- og sosialrettslige forpliktelser som følger av nasjonal- eller EU-loven. I tillegg kan det være situasjoner der vi behandler dine personlige opplysninger for tredjeparters rettslige interesser med hensyn til de ovennevnte formålene, med mindre det tas hensyn til dine interesser.

Deling av personlige opplysninger

RAAG deler kun opplysninger i den utstrekning der det er nødvendig for driftens virksomhet, inkludert informasjon om din reise og produkter som du har kjøpt hos oss.

RAAG vil vanligvis sende personlige opplysninger til følgende mottakere når du bestiller en reise og relaterte produkter:

Hoteller

RAAG deler personlige opplysninger til hotellene som du skal oppholde deg på din reise. Når det gjelder bestilling av hotellopphold, vil vi vanligvis dele informasjon som fornavn, mellomnavn (er), etternavn, destinasjon, ankomst dato og avreise dato, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med turen, inkludert bestilling av spesielle kosthold under hotelloppholdet og evt. behov for spesielle assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med uførhet eller sykdom.

Selskaper

RAAG utgir personlige data til shipping selskaper hvis du skal reise med et skip/cruise som en del av reisen (f. eks dagsturer til kjente turistattraksjoner, cruise etc.). For å bestille skip reise, vil vi vanligvis dele informasjon som fornavn, mellomnavn (r), etternavn, destinasjon, reiserute, dato og tidspunkt for avreise og retur, og spesielle forespørsler knyttet til reisen, og samt bestilling av spesielle menyer og behov for spesielle assistanse under turen som følge av uførhet eller sykdom.

Utstyr utleieselskaper

Som en del av bestillinger av turer med oss, vil du også kunne leie alle utstyr som du trenge på turen, for eksempel skiutstyr, dykkerutstyr og lignende. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr, vil vi gi informasjon til utleieselskapet om ditt reisemål og hvor du ønsker å utleie utstyret. For å utleie utstyr, gir vi vanligvis informasjon til utleiefirmaet som fornavn, mellomnavn, etternavn, type utstyr, hentested, leieperiode og informasjon om høyde, vekt, klær og skostørrelse.

Internasjonale overføringer av dine personlige opplysninger

På grunn av RAAGs naturlige virksomhet, blir dine personlige opplysninger overført til land utenfor EU / EØS når du bestiller en tur med oss. For å kunne levere våre tjenester til deg, må vi i noen tilfeller bruke samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU / EØS.

Uten muligheten til å overføre informasjon til mottakere utenfor EU / EØS, vil RAAG ikke kunne levere den ønskede reisen til deg. Dette gjelder ved bestillinger av reiser, forutsatt av opplysninger som må sendes til mottakere utenfor EU / EØS, for eksempel for å bestille hoteller, etc. på reisemålet ditt.

Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være lettere enn det er i Danmark og i resten av EU / EØS, da i de fleste tilfeller være land i EU / EØS der EU-Kommisjonen har vurdert lav databeskyttelsesnivå.

Hvis det er praktisk mulighet for oss, vil overføring av dine personlige opplysninger være basert på standardoverføringskontrakter som er utarbeidet av EU-Kommisjonen, som er spesielt forberedt for slike formåler.

I noen tilfeller vil det imidlertid ikke være praktisk for RAAG å inngå en standard overføringskontrakt eller bruke Privacy Shield som et juridisk overføringsgrunnlag. I slike tilfeller vil overføring av opplysninger utføres i samsvar med artikkel 49, 1 (b) i databeskyttelsesforskriften, hvor overføring av dine personlige opplysninger til dette landet er nødvendig for å oppfylle kontrakten mellom deg og RAAG (bestilling av din reise) eller for å vurdere gjennomføringen av tiltak som er tatt på forespørsel før inngåelse av en slik kontrakter (for eksempel i forbindelse med innlevering av kvalifisert tilbud som nevnt ovenfor under avsnitt 7).

Det er derfor viktig at du er klar over at overføring av personlige opplysninger til land utenfor EU / EØS når du bestiller en reise med RAAG betyr at dine personlige opplysninger ikke vil ha samme beskyttelse som i dansk eller EU-loven.

Det er en potensiell risiko forbindelse med overføring av informasjon når det ikke finnes klare, presise og tilgjengelige regler i det bestemte landets myndigheters bruk av dine personlige opplysninger, og at det ikke er regler om at landets myndigheters adgang til dine opplysninger må være nødvendig og forholdsmessig; at landet ikke har en uavhengig og effektiv tilsynsmyndighet og samt at landet ikke har tilgjengelige og effektive rettsmidler for de registrerte.

Hvis du ikke ønsker at RAAG sender dine personlige opplysninger til mottakerne utenfor EU / EØS i forbindelse med bestilling av din reise, vennligst informer oss senere når du bestiller reisen.

RAAG vil under ingen tilfeller videre gi dine personlige opplysninger til mottakere utenfor EU / EØS, med mindre dette er nødvendig for å utføre vår virksomhet og imøtekomme dine behov, for eksempel ved å levere den ønskede reisen til deg.

Dataintegritet og sikkerhet

Personlige data lagres ikke lengere enn at det er nødvending for å oppfylle formålet, med mindre at de er samlet inn og lagret for at det er nødvendig å overholde nasjonale lovkrav, inkludert lovpliktige lagringsperioder i forbindelse med bokføring etc.

Det er RAAGs regler for å beskytte personlige opplysninger ved å ta tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Når dine personlige opplysninger ikke lenger er påkrevd, vil vi sørge for at det slettes på en sikker måte.

Dine rettigheter

Du har rett til å søke om dine rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelsen. For eksempel, kan du skaffe deg innsikt i personlige opplysninger som holdes av RAAG, samt gjøre opposisjon for behandling av informasjon, inkludert innvendinger mot automatiserte avgjørelser og profilering eller mot bruk av dine personlige opplysninger for direkte markedsføring. I tillegg kan du be om retting eller sletting av ukorrekte opplysninger om deg selv, også tilbake trekke din samtykke til behandling av dine personlige data, og kan søke om din rett til dataavskrivning.

Hvis du ønsker å gjøre en eller flere av dine rettigheter gjeldende, klikk her. Din forespørsel vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lov bestemmelser om databeskyttelsen.

Klager om RAAGs behandling av dine personlige opplysninger kan sendes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Oppdateringer

RAAG evaluerer og oppdaterer for øyeblikket denne Personvernreglen. Derfor bør du regelmessig sjekke personvernreglene for eventuelle endringer som kan påvirke behandlinger av dine personlige opplysninger.

Merk at:
· Minimum sluttrengjøringsgebyr inkludert
· Ekspedisjonsgebyret for telefonbestillinger Kr.129
· Ekspedisjonsgebyret for nettbestillinger Kr.89
· Pakkepris pr. person i dobbeltrom

Hvorfor bestille hos Risskov Autoferien AG?
· Spar mer! Billig i forhold til hotellets egene priser

"For vår ekstremt solide økonomi og kredittverdighet har vi igjen mottatt den prestisjetunge AAA-rangeringen av Bisnode, Dun & Bradstreet."
Mottar du våre nyhetsbrev?

Få oppdateringer av våre gode tilbud, rabatter og kampanjer - levert direkte til din innboks

Kontakt oss
Tel: 32 82 90 00

Våre åpningstider er:
Mandag - Fredag: 9 - 17

© Copyright.   Materialet må ikke gjengis uten skriftlig tillatelse.