Reisebestemmelser

Generelle vilkår og betingelser

Personvern

Risskov Bilferie samler inn data i form av informasjonskapsler og personlig informasjon i samsvar med gjeldende lover og regler. Informasjon samles inn til forskjellige formål, inkludert for vår bestilling og levering av kjøpte opphold og andre produkter, kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk, osv. En detaljert rapport om Risskov Bilferies personvernregler finner du på https://www.risskov-bilferie.dk/persondata/. Når du bestiller opphold og andre tjenester, aksepterer du Risskov Bilferies personvernregler.

Bestilling

Bestilling kan gjøres via telefon eller online bestilling. Ekspedisjonsgebyret for telefonbestillinger er på 100 NOK og for online bestillinger på 85 NOK. Hvis reisedokumentene skal sendes med posten tilkommer et fraktgebyr på 30 NOK. Ved bestilling blir våre generelle vilkår og betingelser, personvernregler og hotellbeskrivelsen på vår hjemmeside lest. Eventuell bestillingskode må spesifiseres ved bestilling. 

Spesielle forespørsler/behov

Spesielle forespørsler ved bestillinger (f.eks. Allergi, vegetarisk meny, bryderi, utsikt osv.) imøtekommes i den grad hotellene tillater.

Risskov Bilferie kan imidlertid ikke garantere at spesielle ønsker kan oppfylles og kan ikke holdes ansvarlig for spesielle forespørsler. Risskov Bilferie anbefaler at du kontakter hotellet direkte med spesielle behov etter endelig bekreftelse av bestillingen eller ved ankomst.

Risskov Bilferie står uten noe ansvar for spesielle avtaler som er gjort direkte med hotell og andre forretningspartnere.

Faktura- og kundeforpliktelser

Faktura vil bli sendt sammen med andre reisedokumenter når den endelige bekreftelsen sendes ut. Fakturaen viser alle tjenester som er inkludert i det bestilte oppholdet, inkludert antall deltakere, antall rom, romtype, stell og varighet. Denne informasjonen blir bekreftet av hotellet før ankomst. Andre tjenester må betales direkte med hotellet f.eks. miljøskatt, turistskatt og parkeringsavgift. Ekstra kostnader er alltid oppgitt under hotellbeskrivelsen på risskov.no. Mange hoteller ber om et innskudd eller kredittkortinformasjon ved ankomst. Spesifikke kjøpte avtaler og priser for dette er oppgitt på faktura fra Risskov Bilferie, men betales direkte på hotellet.

Kundeforpliktelser: Kontroller at all informasjon er riktig før du reserverer, og legg merke til betalingsdatoen. Ved betaling godtar du alle betingelser som gjelder for den bekreftede bestillingen, samt de generelle vilkårene, personvernreglene, hotellbeskrivelsen og kommentarene på nettstedet vårt.


Hotel Voucher

Hotel Voucher vil bli sendt som en del av reisedokumentene når den endelige bekreftelsen sendes ut. Denne kupongen må skrives ut og leveres i resepsjonen ved ankomst. Hvis bilaget ikke blir medbrakt, kan hotellet nekte adgang. Voucher oppgir hotellets adresse, telefonnummer og innholdet på oppholdet.

 

Barnrabatter

Barnebatter får kun virkning når det er 2 full betalende voksne i et dobbeltrom. Barnets alder ved ankomst til hotellet må legges inn. Hvis barnets alder er oppgitt feil, har hotellet rett til å kreve prisforskjell.

 

Husk reiseannuleringsbeskyttelse

Vi anbefaler at du tegner en reiseannuleringsbeskyttelse som rettferdiggjør tilbakebetaling av prisen for reisen (unntatt ekspedisjons- og beskyttelsesgebyr). Beskyttelsen dekker avbestilling i tilfelle en akutt sykdom, død (inkludert i nærmeste familie) eller ulykkessaker som innbrudd og brann hos reisedeltakeren selv. Beskyttelsen dekker frem til avreise hjemmefra. Avbestillinger må gjøres øyeblikkelig til Risskov Bilferie, og korrekt dokumentasjon (f.eks. Legeerklæring, politirapport eller lignende) må i alle tilfeller sendes inn og du må oppgi bestillingsnummer og kontonummer som refusjonen kan føres tilbake til. Eventuelle utgifter for innhenting av dokumentasjon er for egen regning. Beløpet betales fratrukket ekspedisjons- og beskyttelsessgebyr. Reiseannuleringsbeskyttelsen må tegnes samtidig som du bestiller reisen eller senest før oppholdet er betalt. Reiseannuleringsbeskyttelse er 6% av oppholdsprisen. I tilfelle en reisende dør eller akutt sykdom, kan nærmeste familie og opptil 4 andre beskyttede reisedeltakere kansellere oppholdet. En nær familie betyr ektefelle eller partner, barn, bonusbarn, fosterbarn, barnebarn, svigerforeldre, foreldre, bonusforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, bonussøsken, fostersøsken, besteforeldre, svigerinner eller svoger.

Reiseannuleringsbeskyttelse dekker ikke tidlig hjemreise i løpet av ferien på grunn av sykdom.

Betaling

Bestillingen er bindende når faktura fra Risskov Bilferie er mottatt.

Vennligst sjekk all informasjon før betaling og merk betalingsdatoen. Ved betaling godtar du alle betingelser for den bekreftede bestillingen. Betalingsfristen vises på fakturaen og er fem virkedager etter oppholdets godkjenning. Ved opphold med mer enn fem virkedager før avreise, kan det vedlagte betalingskortet brukes. Bankoverføring kan gjøres via nettbank til følgende konto: 1503.37.22114 i DNB , angi bestillingsnummeret i kommentarfeltet til mottakeren. Betaling via debetkort eller via direkte bankoverføring aksepteres til kl. 11.00. tre bankdager før betalingsfristen. Ved mindre enn tre dager før avreise, må betaling gjøres online på vår hjemmeside. Her kan du betale med Visa eller Mastercard. En kvittering sendes for alle betalingsformer når betalingen er mottatt. Ved kjøp av opphold på over 8000 NOK tilbys en betalingsordning med et depositum på 20% 5 virkedager etter mottak av faktura og saldo minst 45 dager før ankomst. Hvis du vil ha et depositum, vennligst oppgi dette når du bestiller.

 

Ankomst og avreise

Tidspunktet for innsjekking og utsjekking samt veibeskrivelse finner du under det bestilte hotellet på nettstedet. Ved ankomst til destinasjonen senere enn kl 18:00, ber vi deg kontakte hotellet for å avtale dette. Telefonnummer til hotellet finner du på Voucheren.

Avbestilling og endringer

Endring/avbestilling av dato, hotell, antall deltakere, romkategori, navn etc. eller avbestilling av hele bestillingen kan gjøres inntil 8 dager før ankomst mot et gebyr og forutsatt at Risskov Bilferie og hotellet bekrefter at en slik endring er mulig.  

Gebyret skal beregnes slik: 

+ 30 dager til ankomst :10% av differansebeløpet, men min NOK  200,- 

14 – 29: 30% av differansebeløpet, men min NOK 200,- 

8 – 13: 40% av differansebeløpet, men min NOK 200,-

0 - 7: 100% av forskjellen 

Differansebeløp = total gammel boligpris minus total ny oppholdspris. Hvis hele oppholdet avbestilles, beregnes ny oppholdspris til 0,- Refusjon av depositum vil bli beregnet basert på den totale oppholdspris. Ekspedisjonsgebyr og avbestillingsgebyr vil bli overført ved endring til ny bestilling. Ved avbestilling av hele bestillingen vil også ekspedisjonsgebyret og avbestillingsgebyret gå tapt. Oppholdsprisen er definert som fakturabeløpet minus ekspedisjonsgebyr og avbestillingsgebyr. I tillegg vil ekspedisjonsgebyret og eventuelt avbestillingsgebyr gå tapt. For noen hoteller kan betingelsene ovenfor variere, og de nøyaktige vilkårene vil bli oppgitt under bestillingsprosessen og i reisedokumentene dine. Ved manglende oppmøte fra den første natten regnes dette som en avbestilling, og Risskov Bilferie forbeholder seg retten til å kansellere hele bestillingen. Vær oppmerksom på at avbestillingsbeskyttelse (som kun kan brukes 1 gang per bestilling) og bestillingskode ikke kan legges til etter betaling. 

Arrangørens ansvar

Risskov Bilferie er ansvarlig for levering av de fakturerte tjenestene som fremgår av fakturaen/bilaget. Risskov Bilferie er imidlertid ikke ansvarlig for mangler, endringer og/eller kanselleringer som skyldes force majeure eller force majeure-lignende hendelser, dvs. hendelser som Risskov Bilferie ikke hadde mulighet til å forutse, redusere eller avverge da avtalen ble inngått. Risskov Bilferie påtar seg for eksempel intet ansvar for kanselleringer, endringer eller forsinkelser som følge av avtalebrudd, hotellfeil, tekniske problemer, problemer med bilen eller annen transport, værforhold, epidemier, force majeure, etc., som vi ikke har noen innflytelse over. Endringer relatert til disse forholdene vil bli likestilt med normale endringsbetingelser. Risskov Bilferie og hotellet påtar seg ikke noe ansvar for gjesten under oppholdet, og det er heller ingen forsikringsdekning for gjesten eller hans eiendeler. Du er forpliktet til å følge hotellreglene. Hvis hotellets regler brytes, er Risskov Bilferie ikke ansvarlig for kostnader du kan pådra deg som et resultat. Stjerneklassifisering av hotellene våre er basert på hotellets egen så vel som vår vurdering av hotellets standard. Stjerneklassifiseringen er sammenlignbar med det internasjonale stjerneklassifiseringssystemet, men er ikke likestilt med dette. Risskov Bilferie garanterer ikke tilgjengeligheten av Internett-tilgang på hotellene, som vanligvis bare er i og rundt lobbyområdet.

Prisendring

Risskov Bilferie forbeholder seg retten til å endre prisene på vår hjemmeside fra dag til dag, for eksempel som et resultat av uforutsette endringer i valutakurser, moms, avgifter og miljøskatter. Det er ingen prisgaranti på priser i annonser og på nettstedet.

Forbehold

Risskov Bilferie tar forbehold om eventuelle trykk- og skrivefeil på nettstedet vårt, i annonser og nyhetsbrev samt individuelt sendte tilbud.

Reiseforsikring

Risskov Bilferie anbefaler å undersøke om familie / husholdningsforsikring dekker sykdom, hjemtransport og bagasje når du reiser utenfor Norge. Vi anbefaler at du tegner reiseforsikring. Vi påtar oss ikke noe ansvar for manglende forsikringsdekning. Vi viser til europeiske reiseforsikring, der forskjellige typer spesialforsikring kan tegnes.

Husk EUs helseforsikringskort og pass

Ved opphold i EU / EØS-land gjelder det blåe EU-forsikringskortet. Ta alltid med deg passet når du reiser utenfor Norge.

Ubrukte fordeler

Refunderes ikke

Reklamasjon

Skulle det være uoverensstemmelser under oppholdet, bør du alltid kontakte hotellet øyeblikkelig slik at de har muligheten til å hjelpe med feil og mangler på stedet. Hvis det forblir utilfredsstillende, ta kontakt med Risskov Bilferie. Vi vil prøve å hjelpe under oppholdet. Hvis du venter med å kontakte oss til etter hjemkomsten, har vi dessverre ikke mulighet til å hjelpe deg, og som regel har du ikke krav på erstatning. Andre klager må komme til Risskov Bilferie (info@risskov.no) senest 2 uker etter hjemkomst med beskrivelse av problemet og så langt det er mulig med vedlegg av visuell dokumentasjon i form av bilder. Vi vil deretter videresende klagen til hotellet for en skriftlig uttalelse. Vi vil deretter vurdere saken og gi deg beskjed.

 

Risskov Bilferies nyhetsbrev

I forbindelse med vår kundebehandling kan du abonnere (gratis) på Risskov-Bilferies nyhetsbrev, en mulighet til å få informasjon om de siste initiativene og tilbudene. Registrering skjer på vår hjemmeside under "Kundeservice og betalinger". Det er alltid mulig å melde seg ut av nyhetsbrevet.

 

 

Gavekort

Gavekort er kun gyldig for kjøp av reiser på www.risskov.no og kan ikke byttes mot kontanter. Gavekort kan ikke brukes til å gjøre kjøp på hotellene. Alle gavekort er gyldige i 36 måneder fra utstedelsesdatoen. Hvis gavekortet blir kansellert, kan det tilbakebetales av Risskov Bilferie innen 14 dager, hvis gavekortet er ubrukt. Angreretten løper fra det tidspunkt gavekortet er mottatt pr. post eller e-post. Hvis du ønsker å kansellere et gavekort, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 32 82 90 00. Refusjon av gavekort gjøres for samme kort som ble brukt til kjøpet. Bonusgavekort må brukes individuelt og kan ikke kombineres med andre gavekort. Alle andre gavekort kan kombineres slik at flere gavekort kan brukes til samme ordre.

 

Gjeldene rett og søksmål

Ethvert søksmål mot Risskov Autoferien AG avgjøres etter sveitsisk rett og behandles ved sveitsisk domstol eller voldgift. Behandlende rett er retten i Cham, Kanton Zug, Schweiz.

 

Risskov Autoferien AG Hinterbergstrasse 11, 6330 Cham, Sveits Tlf. 70 22 77 17, Handelsregister CH-170.3.035.097-7


Merk at:
· Minimum sluttrengjøringsgebyr inkludert
· Ekspedisjonsgebyret for telefonbestillinger Kr.100
· Ekspedisjonsgebyret for nettbestillinger Kr.85
· Pakkepris pr. person i dobbeltrom

Hvorfor bestille hos Risskov Autoferien AG?
· Spar mer! Billig i forhold til hotellets egene priser

"For vår ekstremt solide økonomi og kredittverdighet har vi igjen mottatt den prestisjetunge AAA-rangeringen av Bisnode, Dun & Bradstreet."
Mottar du våre nyhetsbrev?

Få oppdateringer av våre gode tilbud, rabatter og kampanjer - levert direkte til din innboks

Kontakt oss
Tel: 32 82 90 00

Våre åpningstider er:
Mandag - Fredag: 9 - 17

© Copyright.   Materialet må ikke gjengis uten skriftlig tillatelse.